Saspiesta gaisa sagatavošanas sistēmas: racionālā izvēle un izmaksu samazināšana

Saspiesta gaisa sagatavošanas process ir viens no nepieciešamiem darba etapiem, jebkādā rūpniecības pneima sistēmā. Sagatavošanas procesā notiek dažādu ķīmisku sastāvdaļu izraidīšana: cietu, šķidru un gāzveidīgu, tādu kā putekļi, kondensāts, plāva, kompresoru eļļa, pneima iekārtu novecošanas produkti, kā arī citi piesārņojumi. Sagatavošana process vēl iekļauj sevī spiediena regulēšanu un to svārstību izlīdzināšanu, un pēc nepieciešamības – smērvielu padevi priekš pneimatiskām ierīcēm.

Neattīrītā saspiesta gaisa pielietošana var novest pie postošām sekām - dīkstāves un kompresoru bojājumiem, traucējumiem tehnoloģiskā procesā. Pasaules pneima sistēmu ekspluatācijas prakse parāda, ka 80% bojājumu rodas nepietiekamas gaisa attīrīšanas dēļ. Zaudējumi no nesaplānota remonta un ražošanas dīkstāves var krietni pārsniegt naudas izmaksu summu par saspiesta gaisa sagatavošanas iekārtu uzstādīšanu. Saspiesta gaisa sagatavošanas līmenis tiek noteikts pēc tās pielietošanas nozares, patērētāju prasībām un attiecīgu iekārtu izvēles. Diezgan labi Krievijas noteikumos parādīja sevi uzticīgas un nedārgas saspiesta gaisa maģistrāles sagatavošanas iekārtas, kuras ir jau ar filtrēšanas elementiem, ar lielu filtrēšanas virsmu laukumu, ar minimālām spiediena zaudējumiem, un ar ilglaicīgu darbības termiņu.

Gaisa sagatavošana pneima tīklā

Pieejot pie ražošanas apgādes procesa kompleksā, īpašu izmanību jāpievērš centrālām gaisa sagataves procesam, kurš tiek padots pneima tīkla. Maģistrāles filtrs tiek uzstādīts pneima sistēmas ceha ieejā, un ar filtrēšanas smalkumu 3 mkm., efektīvi atdala cietas daļiņas, kondensātu un eļļu no saspiesta gaisa. Tas novērš emulsijas izveidošanu pneima tīklā, kura sastāv no ūdens un eļļas maisījuma, kā arī uzlabo pneimatisku ierīču darba apstākļus un nodrošina tās ilglaicīgu darbību. Maģistrāles filtrs tiek raksturots ar minimāliem spiediena zaudējumiem pneima tīklā, gadījumā, ja mainīga filtrēšanas elementa darba termiņš ir ne mazāks kā 2 gadi. Tādā vaidā tiek risināts problēmu vairākums, saistīts ar „sliktu” gaisu.

Mitruma atdalīšana

Viens no svarīgākiem saspiesta gaisa sagatavošanas procesa parametriem ir mitruma daudzums gaisā. Modernu pneima iekārtu prasījums ir ne mazāk kā 95% mitruma pilienu atdalīšana no gaisa, bet atsevišķās ražošanas nozarēs ir nepieciešama gaisa žāvēšana līdz rases punktam mazākam par -50°C. Ūdens atdalītājs AMG sērijas tiek uzstādīts pneima līnijā, lai noņemtu no saspiesta gaisa mitrumu. Ūdens atdalītājs atdala vairāk par 99% ūdens no gaisa. Patrona filtrēšanas materiālā notiek mazu pilienu saplūde lielās, kuri savukārt sanāk kopā glāzes dibenā. Ūdens atdalītājam ir vislielākā efektivitāte, ja tās ir uzstādīts uz iespējama mitruma izraidīšanas maksimuma no kompresora.
Membrāna saspiesta gaisa žāvētājs IDG sērijas, tiek pielietots gadījumos kad ir nepieciešamas paaugstinātas prasības mitruma saturam gaisā: precizētas iekārtas (gaisa balsti, lāzeri, mērīšanas ierīces un citi), pusvadītāju ražošana, medicīna, precizētu detaļu žāvēšana un tīrīšana, krāsošana ar elektrostatisku uzsmirdzināšanu un citi. Žāvētājs pazemina rases punktu līdz -20%°C. Eksistē modifikācijas, kuras nodrošina žāvēšanu līdz rases punktam -15, -40 un -60°C.

Ieeļļošana

Vienādi ar tradicionāliem eļļas smidzinātājiem, SMC piedāvā sistēmas priekš saspiesta gaisa ieeļļošanai ar eļļas miglu. Tādas sistēmas apvieno sevī veselu īpašību rindu, kuras nevar būt realizētas pielietojot atsevišķu eļļas smidzinātāju. Izveidota eļļas migla ir ar nezināmu agrāk viendabīguma līmeņi, daļiņu izmērs sastāda 0.3-2 mkm. Tas ļauj nozīmīgi samazināt eļļas patēriņu, uzlabojot ieeļļošanas kvalitāti un nodrošina iekārtas ar ieeļļoto gaisu, kuras bija izraidītas attālumā līdz 500 m.

Modulārais montāžas princips

Saspiesta gaisa sagataves iekārtu bloki – ērta montāžas un ekspluatācijas sistēma, kurai ir savas priekšrocības montāžas, ekspluatācijas un tehniskās apkalpošanas procesā, kā arī nokraušanas procesā.

Katra gaisa sagataves bloka iekārta iekļaujot filtru, spiediena regulatoru un eļļas smidzinātāju, var būt izmantota patstāvīgi un tai ir pašpiekārtojuma vītne. Bloks kopumā arī var būt viegli pārkārtots, tam var nomainīt konfigurāciju un sastāvu, pielietojot starp elementus, kuri savukārt savieno kopā atsevišķus aparātus un vienlaikus ir kā visa bloka turētāji. Uz starp elementiem var bez problēmām iemontēt papildus iekārtas, piemērām, spiediena releju, papildus piesātināts ar eļļu gaisa novadītājs u.t.t.. Pateicoties šīm faktam var veikt atsevišķu ierīču nomaiņu bez visa bloka demontāžas nepieciešamības, kā arī nenotiks to turētāju vājība pie sienas.

Nepieciešama saspiesta gaisa sagataves procesa kvalitātes nodrošinājums

Saspiesta gaisa sagataves shēmas izvēle, tās konfigurācijas un sastāva, ieskaitot iekļaujošus tajā aparātus , ir atkarīga no nepieciešamas saspiesta gaisa kvalitātes, pneima sistēmas pielietošanas nozares, kā arī no saspiesta gaisa klases pēc pasaules standarta DIN ISO 8573-1 un Krievijas ”ГОСТ 17433-80”.
- resīveri, gaisa žāvētāji, saspiestā gaisa filtri..